Rakúsko Zahraničný Obchod Importér Vienna AUT Rakúsko

Vývoz Dovoz Rakúsko AT (Vienna): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Európa Zahraničný obchod  Slovensko 

Rakúsko -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
AUSTRIA Foreign Trade
milión USD
Rakúsko -  Dovoz: 118,800 Dovoz/Svet=1.16%. Dovoz/GDP= 11.88.
Rakúsko -  Vývoz: 122,500 Vývoz/Svet=1.19%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 89.50%.  

Rakúsko Ekonomika
Globalizácia: 89.14
100
Hrubý domáci produkt: 269600 (PPP)
na jedného obyvateľa: 32,900 USD
World 9,300
Mena EUR or (ISO= EUR)
populatio: 8,192,880
Nezamestnanosť: 5.10%
Km2= 83,870.00

Rakúsko  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 71,2
Obchod= 78,6
obchodu= 85,8
Vláda 27,1
Mena= 80,9
investície= 70
Finančný= 70
Autoré právo= 90
Korupcia= 81
Práca= 78,7
100 Best
Korupcia= 8,1
10 Transparentnosť

Rakúsko Dohôd: Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Rakúsko Vývoz Rakúsko Majster zahraničného obchodu Rakúsko    Vienna 
Europe Österreich  (Austrian).  Vienna, Bregenz, Innsbruck, Klagenfurt, Graz, Linz, Salzburg, Wels.  Jazyk: German Deutsch (de).  Mena: Euros (EUR or ).  ISO = AT  ISO3 = AUT. 

Rakúsko 100 Jazyk
GMT= +1:00.  Tel= 43 (1).  Volt= 220v.  Zemepis: 14.14,47.592,5
AUSTRIA AUSTRIA Exports
AUSTRIA Exportaciones AUSTRIA
AUTRICHE Exportations AUTRICHE
Áustria Exportação Áustria

Rakúsko  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy