Bangladéš Zahraničný Obchod Importér Dhaka BGD Bangladéš

Vývoz Dovoz Bangladéš BD (Dhaka): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Ázia Zahraničný obchod 

Bangladéš -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
BANGLADESH Foreign Trade
milión USD
Bangladéš -  Dovoz: 12,970 Dovoz/Svet=0.13%. Dovoz/GDP= 1.297.
Bangladéš -  Vývoz: 9,372 Vývoz/Svet=0.09%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 7.41%.  

Bangladéš Ekonomika
Globalizácia: 39.78
100
Hrubý domáci produkt: 301400 (PPP)
na jedného obyvateľa: 2,100 USD
World 9,300
Mena Tk (ISO= BDT)
populatio: 147,365,352
Nezamestnanosť: 2.50%
Km2= 144,000.00

Bangladéš  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 47,5
Obchod= 62,9
obchodu= 40,2
Vláda 94,2
Mena= 67,3
investície= 20
Finančný= 20
Autoré právo= 25
Korupcia= 20
Práca= 52,3
100 Best
Korupcia= 2,1
10 Transparentnosť

Bangladéš Dohôd: Ázijská rozvojová banka, Hospodárska a sociálna komisia pre Áziu a Pacifik (ESCAP), BOAO Islamská rozvojová banka, Organizácie islamskej konferencie, APTA, BIMSTEC, SAARC, Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Bangladéš Vývoz Bangladéš Predmet: Podnikanie v Bangladéš    Dhaka 
Asia বাংলাদেশ  ((of) Bangladesh; a Bangladeshi).  Dhaka, Rangpur, Mongla, Barisat, Khulna, Chittagong, Comilla, Tungi, Jessore.  Jazyk: Bengali বাংলা ভাষা (bn).  Mena: taka; taka [pl. invar.] (Tk).  ISO = BD  ISO3 = BGD. 

Bangladéš 100 Jazyk
GMT= +6:00.  Tel= 880 (2).  Volt= 220v.  Zemepis: 90.268,23.843,5
BANGLADESH BANGLADESH Exports
BANGLADESH Exportaciones BANGLADESH
BANGLADESH Exportations BANGLADESH
Bangladeche Exportação Bangladeche

Bangladéš  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy