Bulharsko Zahraničný Obchod Importér Sofia BGR Bulharsko

Vývoz Dovoz Bulharsko BG (Sofia): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Európa Zahraničný obchod  Slovensko 

Bulharsko -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
BULGARIA Foreign Trade
milión USD
Bulharsko -  Dovoz: 15,900 Dovoz/Svet=0.15%. Dovoz/GDP= 1.59.
Bulharsko -  Vývoz: 11,670 Vývoz/Svet=0.11%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 40.97%.  

Bulharsko Ekonomika
Globalizácia: 74.85
100
Hrubý domáci produkt: 67290 (PPP)
na jedného obyvateľa: 9,000 USD
World 9,300
Mena lev or BGL (ISO= BGL)
populatio: 7,385,367
Nezamestnanosť: 11.50%
Km2= 110,910.00

Bulharsko  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 64,6
Obchod= 73,5
obchodu= 85,8
Vláda 58,7
Mena= 72,8
investície= 60
Finančný= 60
Autoré právo= 30
Korupcia= 41
Práca= 78,4
100 Best
Korupcia= 3,6
10 Transparentnosť

Bulharsko Dohôd: Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Bulharsko Vývoz Bulharsko Majster zahraničného obchodu Bulharsko    Sofia 
Europe България  (Bulgarian).  Sofia, Plovdiv, Burgas, Ruse, Varna, Stara, Zagora, Dobrich, Pleven, Silven, София, Пловдив, Бургас, Русе, Варна, Стара, Загора, Добрич, Плевен.  Jazyk: Bulgarian (bg).  Mena: lev; leva [pl.] (lev or BGL).  ISO = BG  ISO3 = BGR. 

Bulharsko 100 Jazyk
GMT= +2:00.  Tel= 359 (2).  Volt= 110/220v.  Zemepis: 25.231,42.761,5
BULGARIA BULGARIA Exports
BULGARIA Exportaciones BULGARIA
BULGARIE Exportations BULGARIE
Bulgária Exportação Bulgária

Bulharsko  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy