Brazília Zahraničný Obchod Importér Brasilia BRA Brazília

Vývoz Dovoz Brazília BR (Brasilia): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

Brazília -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
BRAZIL Foreign Trade
milión USD
Brazília -  Dovoz: 78,020 Dovoz/Svet=0.76%. Dovoz/GDP= 7.802.
Brazília -  Vývoz: 115,100 Vývoz/Svet=1.12%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 12.32%.  

Brazília Ekonomika
Globalizácia: 61.74
100
Hrubý domáci produkt: 1568000 (PPP)
na jedného obyvateľa: 8,400 USD
World 9,300
Mena R$ (ISO= BRL)
populatio: 188,078,227
Nezamestnanosť: 9.90%
Km2= 8,511,965.00

Brazília  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 56,7
Obchod= 54,4
obchodu= 71,6
Vláda 50,3
Mena= 77,2
investície= 50
Finančný= 50
Autoré právo= 50
Korupcia= 35
Práca= 62,7
100 Best
Korupcia= 3,5
10 Transparentnosť

Brazília Dohôd: Medziamerická rozvojová banka (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andské spoločenstvo (združený), Spoločný trh juhu, SICA (združený), UNASUR, Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.
Latiná Amerika


Brazília Vývoz Brazília Predmet: Podnikanie v Brazília    Brasilia 
America Brasil  (Brazilian).  Bahiam, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraíma, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins.  Jazyk: Português (pt-br).  Mena: real; reais [pl.] (R$).  ISO = BR  ISO3 = BRA. 

Brazília 100 Jazyk
GMT= -3:00.  Tel= 55 (61).  Volt= 110/220v (dc in some areas).  Zemepis: -53.089,-10.773,4
BRAZIL BRAZIL Exports
BRASIL Exportaciones BRASIL
BRÉSIL Exportations BRÉSIL
Brasil Exportação Brasil

Brazília  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy