Belize Zahraničný Obchod Importér Belmopan BLZ Belize

Vývoz Dovoz Belize BZ (Belmopan): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

Belize -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
BELIZE Foreign Trade
milión USD
Belize -  Dovoz: 622,400,000 Dovoz/Svet=6,060.37%. Dovoz/GDP= 62240.
Belize -  Vývoz: 349,900,000 Vývoz/Svet=3,390.50%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 54,685,039.37%.  

Belize Ekonomika
Globalizácia: 58.44
100
Hrubý domáci produkt: 1778 (PPP)
na jedného obyvateľa: 6,800 USD
World 9,300
Mena BZ$ (ISO= BZD)
populatio: 287,730
Nezamestnanosť: 12.90%
Km2= 22,966.00

Belize  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 63,0
Obchod= 75,5
obchodu= 69,6
Vláda 77,6
Mena= 78,4
investície= 50
Finančný= 50
Autoré právo= 50
Korupcia= 30
Práca= 80,6
100 Best
Korupcia= 2,9
10 Transparentnosť

Belize Dohôd: Medziamerická rozvojová banka (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.
Latiná Amerika


Belize Vývoz Belize Majster zahraničného obchodu Belize    Belmopan 
America Belize  (Belizean).  Belmopan, Big Creek, Punta Gorda, Corozal, Orange Walk, Belize City.  Jazyk: English (en).  Mena: dollar (BZ$).  ISO = BZ  ISO3 = BLZ. 

Belize 100 Jazyk
GMT= -6:00.  Tel= 501 (8).  Volt= 110/220v.  Zemepis: -88.684,17.217,5
BELIZE BELIZE Exports
BELIZE Exportaciones BELIZE
BELIZE Exportations BELIZE
Belize Exportação Belize

Belize  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy