Kanada Zahraničný Obchod Importér Ottawa CAN Kanada

Vývoz Dovoz Kanada CA (Ottawa): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

Kanada -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
CANADA Foreign Trade
milión USD
Kanada -  Dovoz: 317,700 Dovoz/Svet=3.09%. Dovoz/GDP= 31.77.
Kanada -  Vývoz: 364,800 Vývoz/Svet=3.53%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 63.19%.  

Kanada Ekonomika
Globalizácia: 86.32
100
Hrubý domáci produkt: 1080000 (PPP)
na jedného obyvateľa: 32,900 USD
World 9,300
Mena Can$ (ISO= CAD)
populatio: 33,098,932
Nezamestnanosť: 6.80%
Km2= 9,984,670.00

Kanada  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 80,5
Obchod= 96,5
obchodu= 88,2
Vláda 53,7
Mena= 80,8
investície= 70
Finančný= 80
Autoré právo= 90
Korupcia= 87
Práca= 81,9
100 Best
Korupcia= 8,7
10 Transparentnosť

Kanada Dohôd: Medziamerická rozvojová banka (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA), Ázia-Pacifik hospodárska spolupráca (AEPC), Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Kanada Vývoz Kanada Predmet: Podnikanie v Kanada    Ottawa 
America Canada  (Canadian).  Otawa, Toronto, Quebec, Montreal, Dawson, Vancouver, Victoria, Calgary, Hamilton, Halifax.  Jazyk: English Français (en fr).  Mena: dollar (Can$).  ISO = CA  ISO3 = CAN. 

Kanada 100 Jazyk
GMT= -5:00.  Tel= 1 (613).  Volt= 110/220v.  Zemepis: -98.265,61.392,3
CANADA CANADA Exports
CANADÁ Exportaciones CANADÁ
CANADA Exportations CANADA
Canadá Exportação Canadá

Kanada  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy