Centrálna Africká Republika Zahraničný Obchod Importér Bangui CAF Centrálna Africká Republika

Vývoz Dovoz Centrálna Africká Republika CF (Bangui): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Afrika Zahraničný obchod 

Centrálna Africká Republika -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Foreign Trade
milión USD
Centrálna Africká Republika -  Dovoz: 203 Dovoz/Svet=0.00%. Dovoz/GDP= 0.0203.
Centrálna Africká Republika -  Vývoz: 131 Vývoz/Svet=0.00%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 7.46%.

Centrálna Africká Republika 100 Jazyk
GMT= +0:00.  Tel= 236.  Volt= 220v.  Zemepis: 20.482,6.571,5
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Exports
CENTRO AFRICANA, REP. Exportaciones CENTRO AFRICANA, REP.
AFRIQUE CENTRALE REP. Exportations AFRIQUE CENTRALE REP.
Centro-Africana Rep. Exportação Centro-Africana Rep.

Centrálna Africká Republika  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy