Čile Zahraničný Obchod Importér Santiago CHL Čile

Vývoz Dovoz Čile CL (Santiago): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

Čile -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
CHILE Foreign Trade
milión USD
Čile -  Dovoz: 30,090 Dovoz/Svet=0.29%. Dovoz/GDP= 3.009.
Čile -  Vývoz: 38,030 Vývoz/Svet=0.37%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 36.80%.  

Čile Ekonomika
Globalizácia: 74.99
100
Hrubý domáci produkt: 185100 (PPP)
na jedného obyvateľa: 11,300 USD
World 9,300
Mena Ch$ (ISO= CLP)
populatio: 16,134,219
Nezamestnanosť: 8.00%
Km2= 756,950.00

Čile  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 78,3
Obchod= 66,3
obchodu= 85,8
Vláda 90,1
Mena= 77,3
investície= 80
Finančný= 70
Autoré právo= 90
Korupcia= 70
Práca= 75,0
100 Best
Korupcia= 6,9
10 Transparentnosť

Čile Dohôd: Medziamerická rozvojová banka (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andské spoločenstvo (združený), Spoločný trh juhu (združený), SICA (združený), UNASUR, Ázia-Pacifik hospodárska spolupráca (AEPC), Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.
Latiná Amerika


Čile Vývoz Čile Predmet: Podnikanie v Čile    Santiago 
America Chile  (Chilean).  Santiago, Iquique, Arica, Valparaiso, Concepción.  Jazyk: Spanish Español (es).  Mena: peso (Ch$).  ISO = CL  ISO3 = CHL. 

Čile 100 Jazyk
GMT= -4:00.  Tel= 56 (2).  Volt= 220v (dc in some areas).  Zemepis: -71.373,-37.852,5
CHILE CHILE Exports
CHILE Exportaciones CHILE
CHILI Exportations CHILI
Chile Exportação Chile

Čile  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy