Kolumbia Zahraničný Obchod Importér Bogota COL Kolumbia

Vývoz Dovoz Kolumbia CO (Bogota): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

Kolumbia -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
COLOMBIA Foreign Trade
milión USD
Kolumbia -  Dovoz: 18,000 Dovoz/Svet=0.18%. Dovoz/GDP= 1.8.
Kolumbia -  Vývoz: 19,300 Vývoz/Svet=0.19%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 12.28%.  

Kolumbia Ekonomika
Globalizácia: 59.56
100
Hrubý domáci produkt: 303700 (PPP)
na jedného obyvateľa: 7,100 USD
World 9,300
Mena peso (ISO= COL)
populatio: 43,593,035
Nezamestnanosť: 10.20%
Km2= 1,138,910.00

Kolumbia  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 62,3
Obchod= 77,4
obchodu= 72,4
Vláda 65,9
Mena= 70,6
investície= 60
Finančný= 60
Autoré právo= 40
Korupcia= 38
Práca= 66,0
100 Best
Korupcia= 3,8
10 Transparentnosť

Kolumbia Dohôd: Medziamerická rozvojová banka (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andské spoločenstvo (CAN), Spoločný trh juhu (združený), UNASUR, Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.
Latiná Amerika


Kolumbia Vývoz Kolumbia Predmet: Podnikanie v Kolumbia    Bogota 
America Colombia  (Colombian).  Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Buenaventura, Paso, Mitú.  Jazyk: Spanish Español (es).  Mena: D.C. (peso).  ISO = CO  ISO3 = COL. 

Kolumbia 100 Jazyk
GMT= -5:00.  Tel= 57 (1).  Volt= 110v.  Zemepis: -73.073,3.901,5
COLOMBIA COLOMBIA Exports
COLOMBIA Exportaciones COLOMBIA
COLOMBIE Exportations COLOMBIE
Colômbia Exportação Colômbia

Kolumbia  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy