Česká republika Zahraničný Obchod Importér Prague CZE Česká republika

Vývoz Dovoz Česká republika CZ (Prague): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Európa Zahraničný obchod  Slovensko 

Česká republika -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
CZECH REPUBLIC Foreign Trade
milión USD
Česká republika -  Dovoz: 76,590 Dovoz/Svet=0.75%. Dovoz/GDP= 7.659.
Česká republika -  Vývoz: 78,370 Vývoz/Svet=0.76%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 83.45%.  

Česká republika Ekonomika
Globalizácia: 84.65
100
Hrubý domáci produkt: 185700 (PPP)
na jedného obyvateľa: 18,100 USD
World 9,300
Mena CZK (ISO= CZK)
populatio: 10,235,455
Nezamestnanosť: 9.10%
Km2= 78,866.00

Česká republika  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 69,4
Obchod= 65,1
obchodu= 85,8
Vláda 43,0
Mena= 79,7
investície= 70
Finančný= 80
Autoré právo= 70
Korupcia= 52
Práca= 67,8
100 Best
Korupcia= 5,2
10 Transparentnosť

Česká republika Dohôd: Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Česká republika Vývoz Česká republika Majster zahraničného obchodu Česká republika    Prague 
Europe Česko  (Czech).  Prague, Brno, Olomuc, Ceske, Plzen, Labern, Decin, Liberec, Ostrava, Kralove, Praha, Brno, Olomuc, České, Plzeň, Děčín, Králové.  Jazyk: Czech čeština (cz).  Mena: koruna; koruny [pl.] (CZK).  ISO = CZ  ISO3 = CZE. 

Česká republika 100 Jazyk
GMT= +1:00.  Tel= 42 (2).  Volt= 110/220v.  Zemepis: 15.338,49.742,5
CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC Exports
REPÚBLICA CHECA Exportaciones REPÚBLICA CHECA
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Exportations RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
República Checa Exportação República Checa

Česká republika  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy