Dominica Zahraničný Obchod Importér Roseau DMA Dominica

Vývoz Dovoz Dominica DM (Roseau): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

Dominica -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
DOMINICA Foreign Trade
milión USD
Dominica -  Dovoz: 234 Dovoz/Svet=0.00%. Dovoz/GDP= 0.0234.
Dominica -  Vývoz: 74 Vývoz/Svet=0.00%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 80.21%.

Dominica 100 Jazyk
GMT= -4:00.  Tel= 1 809 (449).  Volt= 220v.  Zemepis: -61.355,15.435,5
DOMINICA DOMINICA Exports
DOMINICA Exportaciones DOMINICA
DOMINIQUE Exportations DOMINIQUE
Domínica Exportação Domínica

Dominica  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy