Egypt Zahraničný Obchod Importér Cairo EGY Egypt

Vývoz Dovoz Egypt EG (Cairo): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Afrika Zahraničný obchod 

Egypt -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
EGYPT Foreign Trade
milión USD
Egypt -  Dovoz: 24,100 Dovoz/Svet=0.23%. Dovoz/GDP= 2.41.
Egypt -  Vývoz: 14,330 Vývoz/Svet=0.14%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 11.33%.  

Egypt Ekonomika
Globalizácia: 62.2
100
Hrubý domáci produkt: 339200 (PPP)
na jedného obyvateľa: 4,400 USD
World 9,300
Mena LE (ISO= EGP)
populatio: 78,887,007
Nezamestnanosť: 10.00%
Km2= 1,001,450.00

Egypt  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 58,0
Obchod= 64,7
obchodu= 63,4
Vláda 66,1
Mena= 65,9
investície= 50
Finančný= 50
Autoré právo= 40
Korupcia= 29
Práca= 61,3
100 Best
Korupcia= 2,8
10 Transparentnosť

Egypt Dohôd: Africká rozvojová banka, Africká únia, Novému partnerstvu pre rozvoj Afriky, UNECA, AGOA, FOCAC, Liga arabských štátov, ESCWA, Islamská rozvojová banka, Organizácie islamskej konferencie, Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.
Blízky východ


Egypt Vývoz Egypt Predmet: Podnikanie v Egypt    Cairo 
Africa مصر  (Egyptian).  Cairo, Alexandria, Al Fayyum, Asyut, Tanja, Port Said, Luxor, Damietta, Suez, Sharm ash Shaykh.  Jazyk: Arabic العربية (ar).  Mena: pound (LE).  ISO = EG  ISO3 = EGY. 

Egypt 100 Jazyk
GMT= +2:00.  Tel= 20 (2).  Volt= 110/220v.  Zemepis: 29.871,26.494,5
EGYPT EGYPT Exports
EGIPTO Exportaciones EGIPTO
ÉGYPTE Exportations ÉGYPTE
Egito Exportação Egito

Egypt  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy