Guinea Zahraničný Obchod Importér Conakry GIN Guinea

Vývoz Dovoz Guinea GN (Conakry): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Afrika Zahraničný obchod 

Guinea -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
GUINEA Foreign Trade
milión USD
Guinea -  Dovoz: 680 Dovoz/Svet=0.01%. Dovoz/GDP= 0.068.
Guinea -  Vývoz: 612,100,000 Vývoz/Svet=5,931.20%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 2,945,624.06%.  

Guinea Ekonomika
Globalizácia:
Hrubý domáci produkt: 20780 (PPP)
na jedného obyvateľa: 2,200 USD
World 9,300
Mena GF (ISO= GNF)
populatio: 9,690,222
Nezamestnanosť: %
Km2= 245,857.00

Guinea  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 51,0
Obchod= 45,2
obchodu= 59,6
Vláda 91,9
Mena= 57,4
investície= 40
Finančný= 40
Autoré právo= 20
Korupcia= 19
Práca= 66,3
100 Best
Korupcia= 1,6
10 Transparentnosť

Guinea Dohôd: Africká rozvojová banka, Africká únia, Novému partnerstvu pre rozvoj Afriky, UNECA, AGOA, FOCAC, Islamská rozvojová banka, Organizácie islamskej konferencie, CEDEAO ECOWAS, Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Guinea Vývoz Guinea Majster zahraničného obchodu Guinea    Conakry 
Africa Guinée  (Guinean).  Conakry, Kamsar, Kindia, Fria, Labe, Macenta, Kankan.  Jazyk: French Français (fr).  Mena: franc (GF).  ISO = GN  ISO3 = GIN. 

Guinea 100 Jazyk
GMT= +0:00.  Tel= 224.  Volt= 220v.  Zemepis: -10.941,10.438,5
GUINEA GUINEA Exports
GUINEA Exportaciones GUINEA
GUINÉE Exportations GUINÉE
Guiné Exportação Guiné

Guinea  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy