Guinea-Bissau Zahraničný Obchod Importér Bissáu GNB Guinea-Bissau

Vývoz Dovoz Guinea-Bissau GW (Bissáu): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Afrika Zahraničný obchod 

Guinea-Bissau -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
GUINEA-BISSAU Foreign Trade
milión USD
Guinea-Bissau -  Dovoz: 176 Dovoz/Svet=0.00%. Dovoz/GDP= 0.0176.
Guinea-Bissau -  Vývoz: 116 Vývoz/Svet=0.00%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 26.47%.

Guinea-Bissau 100 Jazyk
GMT= +0:00.  Tel= 245.  Volt= 220v.  Zemepis: -14.96,12.03,5
GUINEA-BISSAU GUINEA-BISSAU Exports
GUINEA-BISSAU Exportaciones GUINEA-BISSAU
GUINÉE-BISSAO Exportations GUINÉE-BISSAO
Guiné-Bissau Exportação Guiné-Bissau

Guinea-Bissau  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy