Guyana Zahraničný Obchod Importér Georgetown GUY Guyana

Vývoz Dovoz Guyana GY (Georgetown): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

Guyana -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
GUYANA Foreign Trade
milión USD
Guyana -  Dovoz: 681,600,000 Dovoz/Svet=6,636.81%. Dovoz/GDP= 68160.
Guyana -  Vývoz: 587,200,000 Vývoz/Svet=5,689.92%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 43,827,288.43%.  

Guyana Ekonomika
Globalizácia: 64.09
100
Hrubý domáci produkt: 2895 (PPP)
na jedného obyvateľa: 3,800 USD
World 9,300
Mena G$ (ISO= GYD)
populatio: 767,245
Nezamestnanosť: 9.10%
Km2= 214,970.00

Guyana  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 48,4
Obchod= 60,9
obchodu= 72,6
Vláda 3,2
Mena= 69,6
investície= 40
Finančný= 40
Autoré právo= 40
Korupcia= 26
Práca= 65,2
100 Best
Korupcia= 2,6
10 Transparentnosť

Guyana Dohôd: Medziamerická rozvojová banka (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, UNASUR, Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.
Latiná Amerika


Guyana Vývoz Guyana Majster zahraničného obchodu Guyana    Georgetown 
America Guyana  (Guyanese).  Georgetown, Mabaruma, Bartica, Ituni, Lethem, Linde, Parika.  Jazyk:  ().  Mena: dollar (G$).  ISO = GY  ISO3 = GUY. 

Guyana 100 Jazyk
GMT= -3:00.  Tel= 592 (2).  Volt= 110/220v.  Zemepis: -58.974,4.792,5
GUYANA GUYANA Exports
GUAYANA Exportaciones GUAYANA
GUYANA Exportations GUYANA
Guiana Exportação Guiana

Guyana  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy