Hong Kong Zahraničný Obchod Importér HKG Hong Kong

Vývoz Dovoz Hong Kong HK (): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Ázia Zahraničný obchod 

Hong Kong -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
HONG KONG Foreign Trade
milión USD
Hong Kong -  Dovoz: 291,600 Dovoz/Svet=2.84%. Dovoz/GDP= 29.16.
Hong Kong -  Vývoz: 286,300 Vývoz/Svet=2.77%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 223.91%.  

Hong Kong Ekonomika
Globalizácia:
Hrubý domáci produkt: 258100 (PPP)
na jedného obyvateľa: 37,400 USD
World 9,300
Mena  (ISO= )
populatio: 6,940,432
Nezamestnanosť: 5.80%
Km2= 1,092.00

Hong Kong  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 90,0
Obchod= 92,7
obchodu= 95
Vláda 93,1
Mena= 86,2
investície= 90
Finančný= 90
Autoré právo= 90
Korupcia= 83
Práca= 86,3
100 Best
Korupcia= 8,1
10 Transparentnosť

Hong Kong Dohôd: Ázijská rozvojová banka, Hospodárska a sociálna komisia pre Áziu a Pacifik (ESCAP), BOAO Ázia-Pacifik hospodárska spolupráca (AEPC), Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Hong Kong Vývoz Hong Kong Predmet: Podnikanie v Hong Kong     
Asia HONG KONG  ().  Honk Kong.  Jazyk: Chinese 中文 English (zh en).  Mena:  ().  ISO = HK  ISO3 = HKG. 

Hong Kong 100 Jazyk
GMT= +8:00.  Tel= 852.  Volt= 220v (square pin plugs in some areas).  Zemepis: 103.891,36.519,3
HONG KONG HONG KONG Exports
HONG KONG Exportaciones HONG KONG
HONG KONG Exportations HONG KONG
Hong Kong Exportação Hong Kong

Hong Kong  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy