Chorvátsko Zahraničný Obchod Importér Zagreb HRV Chorvátsko

Vývoz Dovoz Chorvátsko HR (Zagreb): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Európa Zahraničný obchod  Slovensko 

Chorvátsko -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
CROATIA Foreign Trade
milión USD
Chorvátsko -  Dovoz: 18,930 Dovoz/Svet=0.18%. Dovoz/GDP= 1.893.
Chorvátsko -  Vývoz: 10,300 Vývoz/Svet=0.10%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 54.57%.  

Chorvátsko Ekonomika
Globalizácia: 80.61
100
Hrubý domáci produkt: 53560 (PPP)
na jedného obyvateľa: 11,600 USD
World 9,300
Mena HRK (ISO= HRK)
populatio: 4,494,749
Nezamestnanosť: 18.70%
Km2= 56,542.00

Chorvátsko  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 55,1
Obchod= 59,9
obchodu= 87,6
Vláda 31,7
Mena= 79,0
investície= 50
Finančný= 60
Autoré právo= 30
Korupcia= 41
Práca= 43,4
100 Best
Korupcia= 4,4
10 Transparentnosť

Chorvátsko Dohôd: Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Chorvátsko Vývoz Chorvátsko Predmet: Podnikanie v Chorvátsko    Zagreb 
Europe Hrvatska  (Croatian; a Croat).  Zagrebu, Sisku, Vukovaru, Rijeke, Dubrovnika, Splita, Zadra, Šibenika, Zagreb, Sisak, Vukovar, Rijeka, Dubrovnik, Split, Zadar, Sibenik.  Jazyk: Croatian: hrvatski jezik (hr).  Mena: kuna (HRK).  ISO = HR  ISO3 = HRV. 

Chorvátsko 100 Jazyk
GMT= +1:00.  Tel= 385 (1).  Volt= 220v.  Zemepis: 16.411,45.051,5
CROATIA CROATIA Exports
CROACIA Exportaciones CROACIA
CROATIE Exportations CROATIE
Croácia Exportação Croácia

Chorvátsko  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy