Maďarsko Zahraničný Obchod Importér Budapest HUN Maďarsko

Vývoz Dovoz Maďarsko HU (Budapest): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Európa Zahraničný obchod  Slovensko 

Maďarsko -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
HUNGARY Foreign Trade
milión USD
Maďarsko -  Dovoz: 64,830 Dovoz/Svet=0.63%. Dovoz/GDP= 6.483.
Maďarsko -  Vývoz: 61,750 Vývoz/Svet=0.60%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 78.62%.  

Maďarsko Ekonomika
Globalizácia: 85.15
100
Hrubý domáci produkt: 161000 (PPP)
na jedného obyvateľa: 16,100 USD
World 9,300
Mena Ft (ISO= HUF)
populatio: 9,981,334
Nezamestnanosť: 7.10%
Km2= 93,030.00

Maďarsko  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 66,8
Obchod= 77,4
obchodu= 85,8
Vláda 19,2
Mena= 73,8
investície= 80
Finančný= 70
Autoré právo= 70
Korupcia= 53
Práca= 68,4
100 Best
Korupcia= 5,1
10 Transparentnosť

Maďarsko Dohôd: Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Maďarsko Vývoz Maďarsko Majster zahraničného obchodu Maďarsko    Budapest 
Europe Magyarország  (Hungarian).  Budapest, Pecs, Szeged, Debrecen, Miskolc, Dunaujvaros, Sopron.  Jazyk: Hungarian Magyar (hu).  Mena: forint; forint [pl. invar.] (Ft).  ISO = HU  ISO3 = HUN. 

Maďarsko 100 Jazyk
GMT= +1:00.  Tel= 36 (1).  Volt= 220v.  Zemepis: 19.413,47.166,5
HUNGARY HUNGARY Exports
HUNGRÍA Exportaciones HUNGRÍA
HONGRIE Exportations HONGRIE
Hungria Exportação Hungria

Maďarsko  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy