Comoros Zahraničný Obchod Importér Moroni COM Comoros

Vývoz Dovoz Comoros KM (Moroni): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Afrika Zahraničný obchod 

Comoros -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
COMOROS Foreign Trade
milión USD
Comoros -  Dovoz: 115 Dovoz/Svet=0.00%. Dovoz/GDP= 0.0115.
Comoros -  Vývoz: 34 Vývoz/Svet=0.00%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 33.79%.

Comoros 100 Jazyk
GMT= +3:00.  Tel= 269 (73).  Volt= 220v.  Zemepis: 43.675,-11.892,5
COMOROS COMOROS Exports
COMORES Exportaciones COMORES
COMORES Exportations COMORES
Comores Exportação Comores

Comoros  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy