Libéria Zahraničný Obchod Importér Monrovia LBR Libéria

Vývoz Dovoz Libéria LR (Monrovia): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Afrika Zahraničný obchod 

Libéria -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
LIBERIA Foreign Trade
milión USD
Libéria -  Dovoz: 4,839 Dovoz/Svet=0.05%. Dovoz/GDP= 0.4839.
Libéria -  Vývoz: 910 Vývoz/Svet=0.01%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 221.29%.

Libéria 100 Jazyk
GMT= +0:00.  Tel= 231.  Volt= 110/220v.  Zemepis: -9.307,6.448,5
LIBERIA LIBERIA Exports
LIBERIA Exportaciones LIBERIA
LIBÉRIA Exportations LIBÉRIA
Libéria Exportação Libéria

Libéria  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy