Litva Zahraničný Obchod Importér Vilnius LTU Litva

Vývoz Dovoz Litva LT (Vilnius): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Európa Zahraničný obchod  Slovensko 

Litva -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
LITHUANIA Foreign Trade
milión USD
Litva -  Dovoz: 13,330 Dovoz/Svet=0.13%. Dovoz/GDP= 1.333.
Litva -  Vývoz: 10,950 Vývoz/Svet=0.11%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 48.44%.  

Litva Ekonomika
Globalizácia: 77.24
100
Hrubý domáci produkt: 50120 (PPP)
na jedného obyvateľa: 13,900 USD
World 9,300
Mena LTL (ISO= LTL)
populatio: 3,585,906
Nezamestnanosť: 5.30%
Km2= 65,200.00

Litva  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 70,0
Obchod= 82,4
obchodu= 85,8
Vláda 65,3
Mena= 75,8
investície= 70
Finančný= 80
Autoré právo= 50
Korupcia= 48
Práca= 54,6
100 Best
Korupcia= 4,6
10 Transparentnosť

Litva Dohôd: Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Litva Vývoz Litva Majster zahraničného obchodu Litva    Vilnius 
Europe Lietuva  (Lithuanian).  Vilnius, Klaipeda, Butinge, Slauliai, Utena, Alytus, Kaunas, Jonava, Vilniaus, Klaipėdos, Būtingės naftos, Utenos, Alytaus, Kauno.  Jazyk: Lithuanian lietuvių kalba (lt).  Mena: litas; litai [pl.] (LTL).  ISO = LT  ISO3 = LTU. 

Litva 100 Jazyk
GMT= +3:00.  Tel= 370 (2).  Volt= 220v.  Zemepis: 23.898,55.335,5
LITHUANIA LITHUANIA Exports
LITUANIA Exportaciones LITUANIA
LITUANIE Exportations LITUANIE
Lituânia Exportação Lituânia

Litva  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy