Mexiko Zahraničný Obchod Importér D.F. Guadalajara MEX Mexiko

Vývoz Dovoz Mexiko MX (D.F. Guadalajara): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

Mexiko -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
MEXICO Foreign Trade
milión USD
Mexiko -  Dovoz: 223,700 Dovoz/Svet=2.18%. Dovoz/GDP= 22.37.
Mexiko -  Vývoz: 213,700 Vývoz/Svet=2.07%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 40.96%.  

Mexiko Ekonomika
Globalizácia: 64.11
100
Hrubý domáci produkt: 1068000 (PPP)
na jedného obyvateľa: 10,100 USD
World 9,300
Mena peso (ISO= MEX)
populatio: 107,449,525
Nezamestnanosť: 3.60%
Km2= 1,972,550.00

Mexiko  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 65,8
Obchod= 80,3
obchodu= 80,2
Vláda 81,8
Mena= 77,5
investície= 50
Finančný= 60
Autoré právo= 50
Korupcia= 35
Práca= 59,8
100 Best
Korupcia= 3,6
10 Transparentnosť

Mexiko Dohôd: Medziamerická rozvojová banka (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andské spoločenstvo (združený), Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA), SICA (združený), Ázia-Pacifik hospodárska spolupráca (AEPC), Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.
Latiná Amerika


Mexiko Vývoz Mexiko Predmet: Podnikanie v Mexiko    D.F. Guadalajara 
America México  (Mexican).  Mexico DF, Guadalajara, Hermosillo, Monterrey, Aguascalientes, Toluca, Manzanillo, Oaxaca, Veracruz, Mérida.  Jazyk: Spanish Español (es).  Mena: D.F. (peso).  ISO = MX  ISO3 = MEX. 

Mexiko 100 Jazyk
GMT= -6:00.  Tel= 52 (5).  Volt= 110/220v.  Zemepis: -102.533,23.95,5
MEXICO MEXICO Exports
MÉXICO Exportaciones MÉXICO
MEXIQUE Exportations MEXIQUE
México Exportação México

Mexiko  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy