Nová Kaledónia Zahraničný Obchod Importér Nová Kaledónia

Vývoz Dovoz Nová Kaledónia NC (): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI 

Nová Kaledónia -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
NEW CALEDONIA Foreign Trade
milión USD
Nová Kaledónia -  Dovoz: 1,636 Dovoz/Svet=0.02%. Dovoz/GDP= 0.1636.
Nová Kaledónia -  Vývoz: 999 Vývoz/Svet=0.01%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 83.44%.

Nová Kaledónia 100 Jazyk
GMT= +11:00.  Tel= 687.  Volt= 220v.  Zemepis: 165.715,-21.316,5
NEW CALEDONIA NEW CALEDONIA Exports
NUEVA CALEDONIA Exportaciones NUEVA CALEDONIA
NOUVELLE CALÉDONIE Exportations NOUVELLE CALÉDONIE
Nova Caledónia Exportação Nova Caledónia

Nová Kaledónia  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy