Panama Zahraničný Obchod Importér City PAN Panama

Vývoz Dovoz Panama PA (City): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

Panama -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
PANAMA Foreign Trade
milión USD
Panama -  Dovoz: 8,734 Dovoz/Svet=0.09%. Dovoz/GDP= 0.8734.
Panama -  Vývoz: 7,481 Vývoz/Svet=0.07%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 72.62%.  

Panama Ekonomika
Globalizácia: 70.88
100
Hrubý domáci produkt: 22330 (PPP)
na jedného obyvateľa: 7,100 USD
World 9,300
Mena B (ISO= PAB)
populatio: 3,191,319
Nezamestnanosť: 8.70%
Km2= 78,200.00

Panama  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 64,7
Obchod= 74,5
obchodu= 76,2
Vláda 89,8
Mena= 77,9
investície= 70
Finančný= 70
Autoré právo= 30
Korupcia= 32
Práca= 44,1
100 Best
Korupcia= 3,4
10 Transparentnosť

Panama Dohôd: Medziamerická rozvojová banka (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andské spoločenstvo (združený), SICA, Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.
Latiná Amerika


Panama Vývoz Panama Predmet: Podnikanie v Panama    City 
America Panamá  (Panamanian).  Panamá City, Balboa, Cristobal, El Porvenir, Santiago, Vacamonte, Colón.  Jazyk: Spanish Español (es).  Mena: balboa (B).  ISO = PA  ISO3 = PAN. 

Panama 100 Jazyk
GMT= -5:00.  Tel= 507.  Volt= 110v.  Zemepis: -80.102,8.507,5
PANAMA PANAMA Exports
PANAMÁ Exportaciones PANAMÁ
PANAMA Exportations PANAMA
Panamá Exportação Panamá

Panama  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy