Papua Nová Guinea Zahraničný Obchod Importér Port Moresby PNG Papua Nová Guinea

Vývoz Dovoz Papua Nová Guinea PG (Port Moresby): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI 

Papua Nová Guinea -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
PAPUA NEW GUINEA Foreign Trade
milión USD
Papua Nová Guinea -  Dovoz: 1,651 Dovoz/Svet=0.02%. Dovoz/GDP= 0.1651.
Papua Nová Guinea -  Vývoz: 2,833 Vývoz/Svet=0.03%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 33.59%.

Papua Nová Guinea 100 Jazyk
GMT= +10:00.  Tel= 675.  Volt= 220v.  Zemepis: 145.241,-6.478,5
PAPUA NEW GUINEA PAPUA NEW GUINEA Exports
PAPUA NEW GUINEA Exportaciones PAPUA NEW GUINEA
PAPOUAISE-NOUVELLE-GUINÉE Exportations PAPOUAISE-NOUVELLE-GUINÉE
Papuásia-Nova Guiné Exportação Papuásia-Nova Guiné

Papua Nová Guinea  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy