Paraguaj Zahraničný Obchod Importér Asuncin PRY Paraguaj

Vývoz Dovoz Paraguaj PY (Asuncin): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

Paraguaj -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
PARAGUAY Foreign Trade
milión USD
Paraguaj -  Dovoz: 3,832 Dovoz/Svet=0.04%. Dovoz/GDP= 0.3832.
Paraguaj -  Vývoz: 3,130 Vývoz/Svet=0.03%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 21.90%.  

Paraguaj Ekonomika
Globalizácia: 59.56
100
Hrubý domáci produkt: 31790 (PPP)
na jedného obyvateľa: 4,900 USD
World 9,300
Mena G (ISO= PGY)
populatio: 6,506,464
Nezamestnanosť: 16.00%
Km2= 406,750.00

Paraguaj  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 61,0
Obchod= 61,7
obchodu= 83,6
Vláda 90,4
Mena= 76,7
investície= 60
Finančný= 60
Autoré právo= 30
Korupcia= 24
Práca= 27,0
100 Best
Korupcia= 2,4
10 Transparentnosť

Paraguaj Dohôd: Medziamerická rozvojová banka (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andské spoločenstvo (združený), Spoločný trh juhu, UNASUR, Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.
Latiná Amerika


Paraguaj Vývoz Paraguaj Predmet: Podnikanie v Paraguaj    Asuncin 
America Paraguay  (Paraguayan).  Asunción, Encarnación, Concepción, Ciudad del Este, San Pedro.  Jazyk: Spanish Español (es).  Mena: guaran; guaranes [pl.] (G).  ISO = PY  ISO3 = PRY. 

Paraguaj 100 Jazyk
GMT= -4:00.  Tel= 591 (21).  Volt= 220v (dc in some areas).  Zemepis: -58.391,-23.236,5
PARAGUAY PARAGUAY Exports
PARAGUAY Exportaciones PARAGUAY
PARAGUAY Exportations PARAGUAY
Paraguai Exportação Paraguai

Paraguaj  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy