Rumunsko Zahraničný Obchod Importér ROM Rumunsko

Vývoz Dovoz Rumunsko RO (): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Európa Zahraničný obchod  Slovensko 

Rumunsko -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
ROMANIA Foreign Trade
milión USD
Rumunsko -  Dovoz: 38,150 Dovoz/Svet=0.37%. Dovoz/GDP= 3.815.
Rumunsko -  Vývoz: 27,720 Vývoz/Svet=0.27%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 35.28%.  

Rumunsko Ekonomika
Globalizácia: 70.58
100
Hrubý domáci produkt: 186700 (PPP)
na jedného obyvateľa: 8,400 USD
World 9,300
Mena  (ISO= )
populatio: 22,303,552
Nezamestnanosť: 5.50%
Km2= 237,500.00

Rumunsko  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 63,2
Obchod= 74,9
obchodu= 85,8
Vláda 70,0
Mena= 75,0
investície= 60
Finančný= 50
Autoré právo= 35
Korupcia= 37
Práca= 57,1
100 Best
Korupcia= 3,8
10 Transparentnosť

Rumunsko Dohôd: Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Rumunsko Vývoz Rumunsko Majster zahraničného obchodu Rumunsko     
Europe România  ().  Bucarest, Constanta, Bacau, Oradea, Arad, Craiova, Pitesti, Brasov, Giurgiu.  Jazyk: Romanian Română (ro).  Mena:  ().  ISO = RO  ISO3 = ROM. 

Rumunsko 100 Jazyk
GMT= +2:00.  Tel= 40 (1).  Volt= 110/220v.  Zemepis: 24.969,45.843,5
ROMANIA ROMANIA Exports
RUMANÍA Exportaciones RUMANÍA
ROUMANIE Exportations ROUMANIE
Roménia Exportação Roménia

Rumunsko  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy