Srbsko Zahraničný Obchod Importér YUG Srbsko

Vývoz Dovoz Srbsko RS (): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Európa Zahraničný obchod  Slovensko 

Srbsko -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
SERBIA Foreign Trade
milión USD
Srbsko -  Dovoz: 11,940 Dovoz/Svet=0.12%. Dovoz/GDP= 1.194.
Srbsko -  Vývoz: 5,485 Vývoz/Svet=0.05%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 60.71%.  

Srbsko Ekonomika
Globalizácia:
Hrubý domáci produkt: 28700 (PPP)
na jedného obyvateľa: 2,700 USD
World 9,300
Mena  (ISO= )
populatio: 0
Nezamestnanosť: 31.60%
Km2=

Srbsko  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 56,6
Obchod= 56,0
obchodu= 78
Vláda 46,3
Mena= 65,8
investície= 40
Finančný= 50
Autoré právo= 40
Korupcia= 34
Práca= 70,0
100 Best
Korupcia= 3,4
10 Transparentnosť

Srbsko Dohôd: Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Srbsko Vývoz Srbsko Predmet: Podnikanie v Srbsko     
Europe Србија  ().  .  Jazyk:  ().  Mena:  ().  ISO = RS  ISO3 = YUG. 

Srbsko 100 Jazyk
GMT= +1:00.  Tel= .  Volt= 220v.  Zemepis:
SERBIA SERBIA Exports
SERBIA Exportaciones SERBIA
SERBIE Exportations SERBIE
Sérvia Exportação Sérvia

Srbsko  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy