Seychelly Zahraničný Obchod Importér Victoria SYC Seychelly

Vývoz Dovoz Seychelly SC (Victoria): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Afrika Zahraničný obchod 

Seychelly -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
SEYCHELLES Foreign Trade
milión USD
Seychelly -  Dovoz: 459,900,000 Dovoz/Svet=4,478.09%. Dovoz/GDP= 45990.
Seychelly -  Vývoz: 312,100,000 Vývoz/Svet=3,024.22%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 123,322,683.71%.

Seychelly 100 Jazyk
GMT= +4:00.  Tel= 248.  Volt= 220v.  Zemepis: 52.23,-6.354,5
SEYCHELLES SEYCHELLES Exports
SEYCHELLES Exportaciones SEYCHELLES
SEYCHELLES Exportations SEYCHELLES
Seicheles Exportação Seicheles

Seychelly  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy