Švédsko Zahraničný Obchod Importér Stockholm SWE Švédsko

Vývoz Dovoz Švédsko SE (Stockholm): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Európa Zahraničný obchod  Slovensko 

Švédsko -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
SWEDEN Foreign Trade
milión USD
Švédsko -  Dovoz: 104,400 Dovoz/Svet=1.02%. Dovoz/GDP= 10.44.
Švédsko -  Vývoz: 126,600 Vývoz/Svet=1.23%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 86.10%.  

Švédsko Ekonomika
Globalizácia: 88.68
100
Hrubý domáci produkt: 268300 (PPP)
na jedného obyvateľa: 29,800 USD
World 9,300
Mena SKr (ISO= SEK)
populatio: 9,016,596
Nezamestnanosť: 6.00%
Km2= 449,964.00

Švédsko  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 70,5
Obchod= 95,9
obchodu= 85,8
Vláda 7,3
Mena= 82,1
investície= 80
Finančný= 80
Autoré právo= 90
Korupcia= 93
Práca= 55,5
100 Best
Korupcia= 9,3
10 Transparentnosť

Švédsko Dohôd: Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Švédsko Vývoz Švédsko Majster zahraničného obchodu Švédsko    Stockholm 
Europe Sverige  (Swedish; a Swede).  Stockholm, Uppsala, Sundswall, Halmstad, Kalmar, Boras, Orebro, Karlstad, Goteborg.  Jazyk: Swedish svenska (sv).  Mena: krona; kroner [pl.] (SKr).  ISO = SE  ISO3 = SWE. 

Švédsko 100 Jazyk
GMT= +1:00.  Tel= 46 (8).  Volt= 110/220v (dc in some areas).  Zemepis: 16.739,62.789,5
SWEDEN SWEDEN Exports
SUECIA Exportaciones SUECIA
SUÈDE Exportations SUÈDE
Suécia Exportação Suécia

Švédsko  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy