Slovinsko Zahraničný Obchod Importér Ljubljana SVN Slovinsko

Vývoz Dovoz Slovinsko SI (Ljubljana): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Európa Zahraničný obchod  Slovensko 

Slovinsko -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
SLOVENIA Foreign Trade
milión USD
Slovinsko -  Dovoz: 19,620 Dovoz/Svet=0.19%. Dovoz/GDP= 1.962.
Slovinsko -  Vývoz: 18,530 Vývoz/Svet=0.18%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 90.27%.  

Slovinsko Ekonomika
Globalizácia: 82.4
100
Hrubý domáci produkt: 42260 (PPP)
na jedného obyvateľa: 21,000 USD
World 9,300
Mena SIT (ISO= SIT)
populatio: 2,010,347
Nezamestnanosť: 9.80%
Km2= 20,273.00

Slovinsko  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 62,9
Obchod= 84,5
obchodu= 85,8
Vláda 38,4
Mena= 78,6
investície= 60
Finančný= 50
Autoré právo= 60
Korupcia= 66
Práca= 42,8
100 Best
Korupcia= 6,7
10 Transparentnosť

Slovinsko Dohôd: Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Slovinsko Vývoz Slovinsko Majster zahraničného obchodu Slovinsko    Ljubljana 
Europe Slovenija  (Slovene).  Ljubljana, Kranj, Nova Gorica, Jesenice, Kammic, Novo Mesto, Velenje, Ptuj, Maribor.  Jazyk: Slovenian slovenščina (sl).  Mena: tolar (SIT).  ISO = SI  ISO3 = SVN. 

Slovinsko 100 Jazyk
GMT= +1:00.  Tel= 386 (61).  Volt= 220v.  Zemepis: 14.82,46.12,5
SLOVENIA SLOVENIA Exports
ESLOVENIA Exportaciones ESLOVENIA
SLOVÉNIE Exportations SLOVÉNIE
Eslovénia Exportação Eslovénia

Slovinsko  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy