Slovensko Zahraničný Obchod Importér Bratislava SVK Slovensko

Vývoz Dovoz Slovensko SK (Bratislava): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Európa Zahraničný obchod 

Slovensko -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
SLOVAKIA Foreign Trade
milión USD
Slovensko -  Dovoz: 34,480 Dovoz/Svet=0.34%. Dovoz/GDP= 3.448.
Slovensko -  Vývoz: 32,390 Vývoz/Svet=0.31%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 78.16%.  

Slovensko Ekonomika
Globalizácia: 81.24
100
Hrubý domáci produkt: 85560 (PPP)
na jedného obyvateľa: 15,800 USD
World 9,300
Mena Sk (ISO= SKK)
populatio: 5,439,448
Nezamestnanosť: 11.40%
Km2= 48,845.00

Slovensko  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
Korupcia= 5
10 Transparentnosť

Slovensko Dohôd: Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Slovensko Vývoz Slovensko Majster zahraničného obchodu Slovensko    Bratislava 
Europe Slovensko  (Slovak).  Bratislava, Komarno, Nitra, Lucenec, Banska Bystrica, Zilina, Prievidza, Trencin.  Jazyk: Slovak (sk).  Mena: koruna; koruny [pl.] (Sk).  ISO = SK  ISO3 = SVK. 

Slovensko 100 Jazyk
GMT= +1:00.  Tel= 42 (7).  Volt= 220v.  Zemepis: 19.491,48.707,5
SLOVAKIA SLOVAKIA Exports
ESLOVAQUIA Exportaciones ESLOVAQUIA
SLOVAQUIE Exportations SLOVAQUIE
Eslováquia Exportação Eslováquia

Slovensko  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy