Sierra Leone Zahraničný Obchod Importér Freetown SLE Sierra Leone

Vývoz Dovoz Sierra Leone SL (Freetown): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Afrika Zahraničný obchod 

Sierra Leone -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
SIERRA LEONE Foreign Trade
milión USD
Sierra Leone -  Dovoz: 531 Dovoz/Svet=0.01%. Dovoz/GDP= 0.0531.
Sierra Leone -  Vývoz: 185 Vývoz/Svet=0.00%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 14.26%.  

Sierra Leone Ekonomika
Globalizácia: 39.83
100
Hrubý domáci produkt: 5022 (PPP)
na jedného obyvateľa: 900 USD
World 9,300
Mena Le (ISO= SLL)
populatio: 6,005,250
Nezamestnanosť: %
Km2= 71,740.00

Sierra Leone  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 47,8
Obchod= 57,0
obchodu= 66
Vláda 86,3
Mena= 73,8
investície= 30
Finančný= 20
Autoré právo= 10
Korupcia= 21
Práca= 33,4
100 Best
Korupcia= 1,9
10 Transparentnosť

Sierra Leone Dohôd: Africká rozvojová banka, Africká únia, Novému partnerstvu pre rozvoj Afriky, UNECA, AGOA, FOCAC, Islamská rozvojová banka, Organizácie islamskej konferencie, CEDEAO ECOWAS, Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Sierra Leone Vývoz Sierra Leone Majster zahraničného obchodu Sierra Leone    Freetown 
Africa SIERRA LEONE  (Sierra Leonean).  .  Jazyk:  ().  Mena: leone (Le).  ISO = SL  ISO3 = SLE. 

Sierra Leone 100 Jazyk
GMT= +0:00.  Tel= 232 (22).  Volt= 220v.  Zemepis:
SIERRA LEONE SIERRA LEONE Exports
SIERRA LEONA Exportaciones SIERRA LEONA
SIERRA LEONE Exportations SIERRA LEONE
Serra Leoa Exportação Serra Leoa

Sierra Leone  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy