Surinam Zahraničný Obchod Importér Paramaribo SUR Surinam

Vývoz Dovoz Surinam SR (Paramaribo): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Ázia Zahraničný obchod 

Surinam -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
SURINAME Foreign Trade
milión USD
Surinam -  Dovoz: 750 Dovoz/Svet=0.01%. Dovoz/GDP= 0.075.
Surinam -  Vývoz: 881 Vývoz/Svet=0.01%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 78.38%.

Surinam 100 Jazyk
GMT= .  Tel= .  Volt= .  Zemepis: -55.911,4.126,5
SURINAME SURINAME Exports
SURINAM Exportaciones SURINAM
SURINAM Exportations SURINAM
Suriname Exportação Suriname

Surinam  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy