El Salvador Zahraničný Obchod Importér San Salvador SLV El Salvador

Vývoz Dovoz El Salvador SV (San Salvador): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

El Salvador -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
EL SALVADOR Foreign Trade
milión USD
El Salvador -  Dovoz: 6,678 Dovoz/Svet=0.07%. Dovoz/GDP= 0.6678.
El Salvador -  Vývoz: 3,586 Vývoz/Svet=0.03%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 30.06%.  

El Salvador Ekonomika
Globalizácia: 66.52
100
Hrubý domáci produkt: 34150 (PPP)
na jedného obyvateľa: 5,100 USD
World 9,300
Mena  (ISO= SVC)
populatio: 6,822,378
Nezamestnanosť: 6.50%
Km2= 21,040.00

El Salvador  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 69,8
Obchod= 67,3
obchodu= 81,8
Vláda 87,9
Mena= 77,4
investície= 70
Finančný= 70
Autoré právo= 50
Korupcia= 40
Práca= 67,5
100 Best
Korupcia= 3,9
10 Transparentnosť

El Salvador Dohôd: Medziamerická rozvojová banka (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.
Latiná Amerika


El Salvador Vývoz El Salvador Predmet: Podnikanie v El Salvador    San Salvador 
America El Salvador  (Salvadorean; Salvadoran).  San Salvador, San Vicente, La Libertad.  Jazyk: Spanish Español (es).  Mena: coln; colones [pl.] ().  ISO = SV  ISO3 = SLV. 

El Salvador 100 Jazyk
GMT= -6:00.  Tel= 503.  Volt= 110v.  Zemepis: -88.866,13.736,5
EL SALVADOR EL SALVADOR Exports
EL SALVADOR Exportaciones EL SALVADOR
LE SALVADOR Exportations LE SALVADOR
Salvador Exportação Salvador

El Salvador  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy