Taiwan Zahraničný Obchod Importér Taiwan

Vývoz Dovoz Taiwan TW (): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Ázia Zahraničný obchod 

Taiwan -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
TAIWAN Foreign Trade
milión USD
Taiwan -  Dovoz: 181,600 Dovoz/Svet=1.77%. Dovoz/GDP= 18.16.
Taiwan -  Vývoz: 189,400 Vývoz/Svet=1.84%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 60.67%.  

Taiwan Ekonomika
Globalizácia:
Hrubý domáci produkt: 611500 (PPP)
na jedného obyvateľa: 26,700 USD
World 9,300
Mena  (ISO= )
populatio: 23,036,087
Nezamestnanosť: 4.20%
Km2= 35,980.00

Taiwan  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 69,5
Obchod= 69,5
obchodu= 85,2
Vláda 89,4
Mena= 82,1
investície= 70
Finančný= 50
Autoré právo= 70
Korupcia= 57
Práca= 45,7
100 Best
Korupcia= 5,7
10 Transparentnosť

Taiwan Dohôd: Ázijská rozvojová banka, Hospodárska a sociálna komisia pre Áziu a Pacifik (ESCAP), BOAO Ázia-Pacifik hospodárska spolupráca (AEPC), Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Taiwan Vývoz Taiwan Predmet: Podnikanie v Taiwan     
Asia 台灣  ().  Taipei, Chi-lung, Su-ao, Hua-Lien, Tai-Tung, Tai-nan, Tai-Chung, Chang-Hua.  Jazyk: Chinese (zh).  Mena:  ().  ISO = TW  ISO3 = . 

Taiwan 100 Jazyk
GMT= +8:00.  Tel= 886 (2).  Volt= 110/220v.  Zemepis: 121,23.63,5
TAIWAN TAIWAN Exports
TAIWÁN Exportaciones TAIWÁN
TAÏWAN Exportations TAÏWAN
Taiwan Exportação Taiwan

Taiwan  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy