Veľká Británia Zahraničný Obchod Importér London GBR Veľká Británia

Vývoz Dovoz Veľká Británia UK (London): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Európa Zahraničný obchod  Slovensko 

Veľká Británia -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
UNITED KINGDOM Foreign Trade
milión USD
Veľká Británia -  Dovoz: 483,700 Dovoz/Svet=4.71%. Dovoz/GDP= 48.37.
Veľká Británia -  Vývoz: 372,700 Vývoz/Svet=3.61%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 45.82%.  

Veľká Británia Ekonomika
Globalizácia: 79.31
100
Hrubý domáci produkt: 1869000 (PPP)
na jedného obyvateľa: 30,900 USD
World 9,300
Mena  or stg (ISO= GBP)
populatio: 60,609,153
Nezamestnanosť: 4.70%
Km2= 244,820.00

Veľká Británia  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 79,0
Obchod= 89,8
obchodu= 85,8
Vláda 40,3
Mena= 80,4
investície= 90
Finančný= 90
Autoré právo= 90
Korupcia= 84
Práca= 78,5
100 Best
Korupcia= 7,7
10 Transparentnosť

Veľká Británia Dohôd: Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Veľká Británia Vývoz Veľká Británia Majster zahraničného obchodu Veľká Británia    London 
Europe United Kingdom  ((of the) United Kingdom; (of the) United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland); British).  London, Plymouth, Dundee, Glasgow, Dover, Birmingham, Manchester, Liverpool, Cardiff, Bristol.  Jazyk: English (en).  Mena: pound sterling ( or stg).  ISO = UK  ISO3 = GBR. 

Veľká Británia 100 Jazyk
GMT= +0:00.  Tel= 44 (181/171).  Volt= 220v (square pin plugs).  Zemepis: -2.895,54.155,5
UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM Exports
REINO UNIDO Exportaciones REINO UNIDO
ROYAUNE-UNI Exportations ROYAUNE-UNI
Reino Unido Exportação Reino Unido

Veľká Británia  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy