Spojené štáty americké Zahraničný Obchod Importér Washington USA Spojené štáty americké

Vývoz Dovoz Spojené štáty americké US (Washington): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

Spojené štáty americké -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
UNITED STATES Foreign Trade
milión USD
Spojené štáty americké -  Dovoz: 1,727,000 Dovoz/Svet=16.82%. Dovoz/GDP= 172.7.
Spojené štáty americké -  Vývoz: 927,500 Vývoz/Svet=8.99%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 21.39%.  

Spojené štáty americké Ekonomika
Globalizácia: 74.93
100
Hrubý domáci produkt: 12410000 (PPP)
na jedného obyvateľa: 42,000 USD
World 9,300
Mena US dollar (ISO= USA)
populatio: 298,444,215
Nezamestnanosť: 5.10%
Km2= 9,631,420.00

Spojené štáty americké  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 80,7
Obchod= 91,9
obchodu= 86,8
Vláda 59,6
Mena= 84
investície= 80
Finančný= 80
Autoré právo= 90
Korupcia= 72
Práca= 95,1
100 Best
Korupcia= 7,3
10 Transparentnosť

Spojené štáty americké Dohôd: Medziamerická rozvojová banka (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA), Ázia-Pacifik hospodárska spolupráca (AEPC), SAARC (združený), Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.


Spojené štáty americké Vývoz Spojené štáty americké Predmet: Podnikanie v Spojené štáty americké    Washington 
America UNITED STATES  ((of the) United States (of America); American).  New York, Miami Florida, San Francisco, Texas, Houston, Delaware, Tampa, Denver, Detroit.  Jazyk: English (en).  Mena: D.C. (US dollar).  ISO = US  ISO3 = USA. 

Spojené štáty americké 100 Jazyk
GMT= -5:00.  Tel= 1 (202).  Volt= 110v.  Zemepis: -90.491,35.695,4
UNITED STATES UNITED STATES Exports
ESTADOS UNIDOS Exportaciones ESTADOS UNIDOS
ÉTAS-UNIS Exportations ÉTAS-UNIS
Estados Unidos Exportação Estados Unidos

Spojené štáty americké  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy