Venezuela Zahraničný Obchod Importér Caracas VEN Venezuela

Vývoz Dovoz Venezuela VE (Caracas): Colná, Logistika, veľtrhov, novinky, Exportér, štatistiky, distribútormi ...


EENI  Amerika Zahraničný obchod 

Venezuela -  Zahraničný obchod Vývoz Dovoz
VENEZUELA Foreign Trade
milión USD
Venezuela -  Dovoz: 24,630 Dovoz/Svet=0.24%. Dovoz/GDP= 2.463.
Venezuela -  Vývoz: 52,730 Vývoz/Svet=0.51%.
(Vývoz+Dovoz)/GDP= 47.14%.  

Venezuela Ekonomika
Globalizácia: 58.38
100
Hrubý domáci produkt: 164100 (PPP)
na jedného obyvateľa: 6,500 USD
World 9,300
Mena Bs (ISO= VEN)
populatio: 25,730,435
Nezamestnanosť: 12.30%
Km2= 912,050.00

Venezuela  Podnikani v  
Ekonomika - sloboda
= 39,9
Obchod= 50,8
obchodu= 59,6
Vláda 69,3
Mena= 53,7
investície= 10
Finančný= 30
Autoré právo= 5
Korupcia= 20
Práca= 30,1
100 Best
Korupcia= 1,9
10 Transparentnosť

Venezuela Dohôd: Medziamerická rozvojová banka (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, UNASUR, Organizácia Spojených národov, Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj, Svetová banka.
Latiná Amerika


Venezuela Vývoz Venezuela Predmet: Podnikanie v Venezuela    Caracas 
America Venezuela  (Venezuelan).  Caracas, Maracaibo, San Cristóbal, San Fernando, Ciudad Bolivar, Maracay, La Guaira, Valencia.  Jazyk: Spanish Español (es).  Mena: bolivar; bolivares [pl.] (Bs).  ISO = VE  ISO3 = VEN. 

Venezuela 100 Jazyk
GMT= -4:00.  Tel= 58 (2).  Volt= 110/220v.  Zemepis: -66.169,7.122,5
VENEZUELA VENEZUELA Exports
VENEZUELA Exportaciones VENEZUELA
VENEZUELA Exportations VENEZUELA
Venezuela Exportação Venezuela

Venezuela  Dovozcovia  Nákupcovia  Vývozcovia  Internacionalizácia  Priame zahraničné investície  Medzinárodný obchod  Štatistiky  obchodu  krajiny - riziko  Obchod - Trendy výskum  Colná  Doprava  Logistika  distribúcia  Podpora  jemný  Veľtrhy


EENI - Obchodny školy